Dobra Kultura Rolna
Obszar A
Obszar B
Obszar C
BHP w gospodarstwie rolnym
Agro-Doradca

Pomagamy najefektywniej wykorzystać środki
z UE, indywidualnie oceniamy możliwości
oraz dopasowujemy program specjalnie
dla Ciebie.

U nas spełnisz swój obowiązek odnośnie ustawowych ubezpieczeń OC
oraz zadbasz o swój majątek.

Korzystając z usług doradczych dostają Państwo od nas znacznie więcej niż ocenę
i dostosowanie, to także nieodpłatna pomoc
i porada w każdej sytuacji.

Dostosowanie gospodarstw do wymogów unijnych cross-compliance

CROSS - czyli ocena i dostosowanie gospodarstw rolnych

Rolnik który podejmie z Nami współpracę może liczyć na profesjonalną obsługę - usługa w 80% dofinansowana ze środków ARiMR.

Ocena polega na wizytacji w gospodarstwie, podczas której zadaniem naszym jest wychwycenie braków i niedociągnięć pod względem wymogów unijnych.

W ramach dostosowania tworzymy plan dostosowania, który zawiera szereg wskazówek i wzory niezbędnej dokumentacji, które są przedmiotem kontroli rolnika wnioskującego o dopłaty bezpośrednie.

Wszystkie informacje uzyskane od Rolnika mają charakter poufny - nie są ujawniane osobom postronnym, a w szczególności pracownikom Agencji.

Każdy Rolnik podpisując wniosek obszarowy zezwala na wstęp pracowników biura kontroli.

Każde gospodarstwo rolne, które składa wnioski o dopłaty bezpośrednie i chce otrzymywać płatności na pełnym poziomie zobowiązane jest do przestrzegania wymogów wzajemnej zgodności. Działanie "Korzystanie z usług doradczych przez Rolników i posiadaczy lasów" umożliwia Rolnikom dofinansowanie w 80 % przez ARiMR kosztów usług doradczych świadczonych m.in. przez naszą firmę w zakresie dostosowania gospodarstw do wymogów wzajemnej zgodności.

Jako jedna z pierwszych firm w Polsce otrzymaliśmy w 2009 roku akredytację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na świadczenie wyżej wymienionych usług. W naszej pracy doradczej posiadamy niezbędny sprzęt m.in.: detektor gazów, urządzenia wielofunkcyjne do pomiaru światła, wilgotności, hałasu, temperatury, które umożliwiają nam precyzyjną ocenę warunków panujących w budynkach gospodarczych, pod kątem zdrowotności paszy, dobrostanu zwierząt.

Więcej informacji na stronie działania:


Korzystanie z usług doradczych przez Rolników i posiadaczy lasów.

Wymogi Wzajemnej Zgodności (cross-compliance)

Co to jest Wzajemna Zgodność?

Otrzymanie płatności bezpośrednich nie jest już związane z prowadzeniem określonej produkcji, ale zostało uzależnione od spełnienia przez rolników szeregu wymagań dotyczących:

  • utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnie z ochroną środowiska określonych w załączniku numer III do rozporządzenia Rady nr 73/2009, które obowiązuje od 2004 roku

  • podstawowych wymogów z zakresu zarządzania określonych w załączniku numer II do rozporządzenia Rady nr 73/2009

Powyższe wymogi składają się na jeden mechanizm noszący wspólną nazwę Zasady Wzajemnej Zgodności (cross-compliance).

Zasada Wzajemnej Zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich ze spełnianiem przez beneficjentów określonych wymogów. Wymogi te zostały podzielone na trzy obszary.

Obszar A – od 2009 r.

  • Identyfikacja i rejestracja zwierząt

  • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Obszar B – od 2011 r.

  • Zdrowie publiczne

  • Zdrowie zwierząt (w tym zgłaszanie niektórych chorób)

  • Zdrowotność roślin

Obszar C – od 2013 r.

  • Dobrostan zwierząt

Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące zarządzania gospodarstwem nie są nowymi przepisami uchwalonymi dla celów reformy WPR, gdyż obowiązki których spełnienie zakłada ta zasada, zostały już wdrożone w krajowym prawodawstwie. Stosowanie się do tych przepisów jest obecnie obowiązkowe dla wszystkich gospodarstw.

Nieprzestrzeganie tych wymogów spowoduje obniżenie płatności bezpośrednich, a nawet ich wstrzymanie.