Dobra Kultura Rolna
Obszar A
Obszar B
Obszar C
BHP w gospodarstwie rolnym
Agro-Doradca

Pomagamy najefektywniej wykorzystać środki
z UE, indywidualnie oceniamy możliwości
oraz dopasowujemy program specjalnie
dla Ciebie.

U nas spełnisz swój obowiązek odnośnie ustawowych ubezpieczeń OC
oraz zadbasz o swój majątek.

Korzystając z usług doradczych dostają Państwo od nas znacznie więcej niż ocenę
i dostosowanie, to także nieodpłatna pomoc
i porada w każdej sytuacji.

Program rolnośrodowiskowy

W ramach programu rolnośrodowiskowego Rolnik może otrzymać dodatkowe płatności, z istniejących pakietów, tj.:

 • PAKIET 1 – Rolnictwo zrównoważone

 • PAKIET 2 – Rolnictwo ekologiczne

 • PAKIET 3 – Ekstensywne trwałe użytki zielone

 • PAKIET 4 – Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami
  Natura 2000

 • PAKIET 5 - Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000

 • PAKIET 6 – Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 • PAKIET 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 • PAKIET 8 – Ochrona gleb i wód

 • PAKIET 9 - Strefy buforowe

Opracowaniem planu rolnośrodowiskowego zajmuje się doradca rolnośrodowiskowy posiadający uprawnienia nadane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które posiadamy.

Rolnik przystępujący do programu rolnośrodowiskowego zobowiązany jest do złożenia w ARiMR niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem i do prowadzenia ich przez 5 lat. Rolnik zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych.

Termin składania wniosków rolnośrodowiskowych pokrywa się z terminem składania wniosków o płatności bezpośrednie, tj. od 15 marca do 15 maja.

Podstawowym dokumentem jest plan rolnośrodowiskowy, który Rolnik przechowuje w swoim gospodarstwie przez cały okres trwania zobowiązania.

Plan działalności rolnośrodowiskowej jest dokumentem zawierającym informacje o Rolniku, jego gospodarstwie oraz planie działań i zabiegów, które mają być wykonane w gospodarstwie w czasie 5 lat realizacji zobowiązania, zgodnych z wymogami wybranych wariantów programu.