Dobra Kultura Rolna
Obszar A
Obszar B
Obszar C
BHP w gospodarstwie rolnym
Agro-Doradca

Pomagamy najefektywniej wykorzystać środki
z UE, indywidualnie oceniamy możliwości
oraz dopasowujemy program specjalnie
dla Ciebie.

U nas spełnisz swój obowiązek odnośnie ustawowych ubezpieczeń OC
oraz zadbasz o swój majątek.

Korzystając z usług doradczych dostają Państwo od nas znacznie więcej niż ocenę
i dostosowanie, to także nieodpłatna pomoc
i porada w każdej sytuacji.

Ekologia

Rolnictwo Ekologiczne jest jednym z pakietów programu rolnośrodowiskowego.

Zadaniem rolnictwa ekologicznego jest nie tylko produkcja żywności o wysokich parametrach jakościowych w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, ale także ochrona i dbałość o jakość całego środowiska naturalnego, w którym rolnictwo funkcjonuje oraz zapewnienie dobrostanu zwierząt. Dzięki wykluczeniu pestycydów i nawozów sztucznych nie powoduje zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, ogranicza wypłukiwanie składników pokarmowych z gleby, sprzyja różnorodności biologicznej, wymaga niewielkich nakładów energii i wytwarza żywność wysokiej jakości.

Ponadto gospodarstwo rolne rokrocznie podlega ocenie jednostki certyfikującej. Współpracujemy z jednostką certyfikującą Bio Cert Małopolska Sp. z o.o.

Posiadamy uprawnienia do kontroli:

Dodatkowo Rolnik, może skorzystać z działania: Uczestnictwo Rolników w systemach jakości żywności – działanie te pozwala na uzyskanie zwrotu za kontrole przeprowadzane przez jednostki certyfikujące.